Betingelser

Hvis du har en service-aftale hos os, der inkluderer fri support, og hvis henvendelsen er support-relateret, vil din sag blive løst uden yderligere omkostninger.

Såfremt du ikke har en service-aftale hos os, der inkluderer fri support, men henvendelsen drejer sig om en opgave, der ligger inden for vores kompetenceområder og kan løses med et maximalt tidsforbrug på 15 min., vil opgaven blive løst uden yderligere korrespondance, og du vil blive faktureret kr. 181,25 ekskl. moms herfor.

Vurderes det at din henvendelse drejer sig om en opgave, der ligger inden for vores kompetenceområder, men ikke kan løses med et maximalt tidsforbrug på 15 min., vil du modtage et estimat på opgaven, og vil ikke blive faktureret uden forudgående aftale derom.

Alle bestillinger er i øvrigt betinget af vores generelle Handelsbetingelser.