Raadvad bliver til Fiskars

Det hæderkronede danske varemærke Raadvad skal over en periode på ca. 18-24 måneder udfases.
I den periode skal Raadvads eksisterende varesortiment løbende overgå til hovedkoncernen Fiskars’ varesortiment. Dette som led i en ny og omfattende international markedsføringsstrategi.

Store dele af varesortimentet har allerede skiftet varemærke, og kun 6 bestikserier består.
Der blev i den forbindelse indledt en kampagne, der skulle kommunikere varemærkeændringen ud til såvel Raadvads som Fiskars’ eksisterende kundegruppe.

Hvordan beskyttes Raadvads brandværdi og hvordan sikres det, at den overføres til Fiskars?

Raadvads historie samt tradition fremstår solidt forankret i danskernes bevidsthed.
Udfordringen bestod derfor bl.a. i, at beskytte varemærkets værdi, så det i overgangsfasen ikke decimeredes og blev overladt til sig selv.

Det var ligeledes vigtigt, at den danske forbruger blev bevidstgjort om,
at det sortiment som pr. definition er blevet forbundet med varemærket Raadvad ikke udgår, men stadig kan erhverves i samme kvalitet og design – nu blot under varemærket Fiskars.

Raadvad webdesign on laptop
Raadvad product in natural environment
Raadvad responsive design on tablet

Løsningen

Relancering af website

Som et led i kampagnen var det nødvendigt at relancere Raadvads website.

Det eksisterende website levede ikke op til den ønskede standard, hverken hvad angik kommunikation, identitet eller funktionalitet.

For at kommunikere ensartet til begge målgrupper tilsigtedes det derfor at sammensmelte identiteterne eller i hvert fald – som et led i den samlede kampagne – at tydeliggøre, at der var tale om det samme varesortiment.
Dette dels for at udnytte Raadvads brandværdi som tidligere beskrevet, men også for at være i stand til at kontrollere kommunikationsfaserne som led i at sikre at overgangen skete i den rette hastighed.

Raadvad responsive design

KundeFiskarsKategoriWeb, WordPress, Responsive design, BrandingÅr2017Linkwww.raadvad.com