Opret service-aftale månedlig

Opret Service-Aftale


Udfyld venligst felterne herunder for at oprette service-aftalen ‘S-way, Månedlig‘ til DKK 195,- / 39 øre pr. SMS ekskl. moms.

Bemærk at aftalen er en løbende abonnementsaftale, der automatisk forlænges, såfremt den ikke opsiges jvf. vores handelsbetingelser.

Alle henvendelser besvares hurtigst muligt, og du vil, hvis alt er udfyldt korrekt, typisk have adgang til dit SMS-system i løbet af få timer!

  Stamdata:

  Tekniske data:

  .s-way.dk

  Økonomi:

  Jeg accepterer handelsbetingelserne forbundet med indgåelsen af service-aftalen.

  Kontakt Os

  Giv os et kald eller send os en e-mail!


  GIV OS ET KALD

  Har du lyst til at snakke?
  Ring til os på: 66 12 20 60

  Giv os et kald

  SEND OS EN MAIL

  Tag endelig kontakt, hvis du ønsker at indlede et samarbejde.

  Send e-mail

  SUPPORT

  Har du en service-aftale hos os?
  Så sidder vi klar til at hjælpe dig!

  Opret en sag


  Bestil klippekort

  5 timer

  20 klip
  DKK 3.375,-ekskl. moms
  • Pris pr. klip DKK 168,75
  • Pris pr. time DKK 675,00
  • Rabat pr. time DKK 100,00
  • Samlet besparelse DKK 500,00

  10 timer

  40 klip
  DKK 6.500,-ekskl. moms
  • Pris pr. klip DKK 162,50
  • Pris pr. time DKK 650,00
  • Rabat pr. time DKK 125,00
  • Samlet besparelse DKK 1.250,00

  25 timer

  100 klip
  DKK 15.625,-ekskl. moms
  • Pris pr. klip DKK 156,25
  • Pris pr. time DKK 625,00
  • Rabat pr. time DKK 150,00
  • Samlet besparelse DKK 3.750,00

  50 timer

  200 klip
  DKK 30.000,-ekskl. moms
  • Pris pr. klip DKK 150,00
  • Pris pr. time DKK 600,00
  • Rabat pr. time DKK 175,00
  • Samlet besparelse DKK 8.750,00

  Klippekort afregnes forud med det fulde beløb
  og er gyldige i 12 måneder fra erhvervelsesdatoen.

  Jeg ønsker at bestille følgende klippekort:

   Stamdata:

   Jeg accepterer Sy'ans handelsbetingelser.

   Kontakt Os

   Giv os et kald eller send os en e-mail!


   GIV OS ET KALD

   Har du lyst til at snakke?
   Ring til os på: 66 12 20 60

   Giv os et kald

   SEND OS EN MAIL

   Tag endelig kontakt, hvis du ønsker at indlede et samarbejde.

   Send e-mail

   SUPPORT

   Har du en service-aftale hos os?
   Så sidder vi klar til at hjælpe dig!

   Opret en sag


   Databehandleraftale

   Indgået mellem

   Dataansvarlig:

    Og

    Databehandler:

    Sy’an
    CVR-nr.: 27394302
    Kongensgade 66-68, 3.
    5000 Odense C
    Tlf.: 66 12 20 60
    E-mail: [email protected]

    Introduktion


    Ved indgåelse eller aktiv brug af en service-aftale hos Sy’an, hvor databehandling er en nødvendig del af aftalen, bekræfter den dataansvarlige med sin accept af nærværende aftale at være juridisk ansvarlig for behandlingen af eventuelle persondata, der behandles i forbindelse med aftalen.

    Sy’an vil efter instruks fra den dataansvarlige behandle persondata efter den på området gældende lovgivning såvel nationalt (databeskyttelsesloven) som inden for EU (GDPR).

    Aftalens ikrafttrædelse, forhold og ophør


    Nærværende aftale knytter sig til den dataansvarliges service-aftale – herefter benævnt “hovedaftalen”.

    Hovedaftalen fremsendes altid som et særskilt bilag.

    Databehandleraftalen træder i kraft ved den dataansvarliges accept heraf og har samme løbetid som hovedaftalen. Aftalerne er indbyrdes afhængige og kan ikke opsiges særskilt.

    Den dataansvarliges rettigheder og forpligtelser


    Den dataansvarlige har som udgangspunkt det juridiske ansvar for, at behandlingen af personoplysninger sker indenfor rammerne af den på området gældende danske lovgivning (databeskyttelsesloven) samt EU’s persondataforordning (GDPR).

    Den dataansvarlige har derfor både de overordnede rettigheder og forpligtelser til at træffe beslutninger om, til hvilke formål og med brug af hvilke hjælpemidler, der må foretages behandling af personoplysninger.

    Den dataansvarlige er som led i nærværende aftale derfor ansvarlig for, at der foreligger hjemmel til den databehandling, som databehandleren instrueres i at foretage.

    Databehandlers rettigheder og forpligtelser


    Sy’an må som databehandler som udgangspunkt kun behandle persondata efter instruks fra den dataansvarlige.

    Sy’an er som databehandler til en hver tid forpligtet til at overholde den på området gældende lovgivning.

    Dette gælder såvel den danske databeskyttelseslov, EU’s persondataforordning (GDPR) samt en hver anden gældende lovgivning, der direkte er pålagt Sy’ans rolle som databehandler.

    Har Sy’an mistanke om forhold, der strider imod den gældende lovgivning er de som databehandlere forpligtede til at handle som en ansvarlig virksomhed ved at underrette den dataansvarlige og/eller de relevante myndigheder derom.

    Anvendelse af underdatabehandlere


    Sy’an har for at kunne leve op til hovedaftalen lov til at benytte underdatabehandlere.

    I de tilfælde hvor det er relevant, er det Sy’ans opgave at indgå databehandleraftaler med disse underdatabehandlere. Dette for at sikre at de også overholder de på området gældende regler for persondatabeskyttelse.

    Fortrolighed


    Det er Sy’an som databehandler pålagt at sikre, at kun personer der aktuelt er autoriserede dertil har adgang til at kunne behandle persondata på vegne af den dataansvarlige.

    Alle personer der har adgang til at behandle persondata på vegne af den dataansvarlige er underlagt tavshedspligt og er instrueret i at behandle alle data strengt fortroligt.

    Datasikkerhed, underretning og ansvar


    Det påhviler Sy’an som databehandler at sørge for at de servere, hvorpå persondata er lagret og behandles, er sikret bedst muligt imod uautoriseret adgang.

    Såfremt Sy’an opdager en sådan uautoriseret adgang – og dermed et brud på persondatasikkerheden – er det Sy’an pålagt uden unødig forsinkelse at underrette den dataansvarlige og/eller de relevante myndigheder derom.

    Sy’an kan ikke holdes ansvarlig for uautoriseret adgang som følge af den dataansvarliges brug af usikre adgangskoder eller i forbindelse med uforsigtighed med opbevaring af samme adgangskoder.

    Det er den dataansvarliges ansvar at sikre, at den adgang den dataansvarlige er blevet tildelt kun udleveres til og benyttes af den dataansvarlige selv eller personer den dataansvarlige har indgået aftale med herom.

    Sletning og/eller returnering af data


    Ved ophør af hovedaftalen forpligtes Sy’an som databehandler til, på opfordring af den dataansvarlige, at slette eller returnere alle persondata – herunder eventuelle kopier – til den dataansvarlige.

    Accept, påbegyndelse af databehandling og ændringer


    Ved accept af databehandleraftalen fremsendes en mail med en kopi af aftalen til såvel den dataansvarlige som til Sy’an.

    Sy’an påbegynder først behandlingen af eventuelle persondata ved accept og dermed indgåelse af nærværende aftale.

    Sy’an forbeholder sig retten til at ændre i nærværende aftale efter behov. I tilfælde af ændringer, skal der indgås ny aftale før behandlingen af eventuelle persondata kan genoptages.

    Senest opdateret: 25-05-2018
    Forrige opdatering:


    Privatlivspolitik

    Cookies


    Dette website benytter cookies. Ved at anvende websitet accepterer du websitets brug af cookies, jvf. det nedenstående.

    Om cookies

    En cookie er en lille tekstfil, som gemmes i web-browseren på din computer eller den enhed, du besøger websitet fra. Cookies kan indeholde tekst og tal, herunder f.eks. datoer. Cookies er ikke programmer og indeholder ikke virus eller lignende skadelige koder.

    Cookies kan kun indlæses af den web-adresse, som de er gemt fra. Almindelige cookies, som gemmes fra websitet, gemmes typisk fra den adresse, du kan se i browserens adresselinje. Websitet kan dog også indeholde fragmenter og oplysninger, som hentes fra andre adresser end den, der vises i browserens adresselinje. Det kan f.eks. være fra analyseværktøjer, men også almindeligt indhold. På den måde kan der også gemmes cookies fra andre web-adresser via dette website – såkaldte tredjeparts-cookies.

    Nogle cookies (såkaldte session cookies) gemmes kun i en browsersession, og slettes dermed, når browseren lukkes ned. Andre cookies (såkaldte persistent cookies) gemmes i et nærmere defineret tidsrum, og slettes først ved udløb af dette tidsrum.

    Formål

    Cookies benyttes primært for at sikre websitets besøgende den bedst mulige oplevelse.

    Ved at benytte cookies gemmes specifikke oplysninger i den besøgendes web-browser, således at websitet senere kan genkende den besøgende og indlæse hurtigere ved hjælp af de gemte oplysninger.

    Tredjeparts-cookies

    Websitet benytter tredjeparts-cookies.

    Adfærdsmønstret for websitets besøgende spores og analyseres af Google Analytics.
    For at muliggøre dette sætter Google Analytics en eller flere cookies, der indsamler data om hvordan den besøgende anvender websitet.

    Google Analytics har lov til at videregive disse oplysninger til tredjepart, hvis loven påkræver det, eller i tilfælde hvor sådanne tredjeparter behandler oplysningerne på vegne af Google Analytics.

    Ønsker du ikke at blive sporet af Google Analytics, har du mulighed for at fravælge dette med permanent virkning. Det kan du gøre ved at downloade og installere Google Analytics Opt-out Browser Add-on til din web-browser: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

    Undgå cookies

    Du kan til en hver tid slette (rydde) cookies i din browser-historik. Bemærk at du ved at gøre dette ikke undgår, at der bliver sat nye cookies.

    Du kan undgå, at der bliver sat nye cookies ved at indstille din browser til helt at undlade at gemme cookies. I nogle browsere kan det indstilles til kun gælde for bestemte websites.

    Indsamling og anvendelse af virksomheds- og persondata


    Virksomheder

    Behandling af virksomhedsdata ved indgåelse af kundeforhold

    I forbindelse med indgåelse af et kundeforhold hos Sy’an behandler og opbevarer vi følgende data:

    • CVR-nr.
    • Virksomhedsnavn
    • Faktureringsadresse
    • Telefonnummer
    • Faktura-e-mail
    • Evt. leveringsadresse
    • Navn på bestiller/kontaktperson
    • Bestillers/kontaktpersonens telefonnummer
    • Bestillers/kontaktpersonens e-mail

    Dataene behandles og opbevares i vores økonomisystem (e-conomic),  så længe dit kundeforhold hos Sy’an er intakt, eller ind til du beder os om at slette dem.

    Udvalgte data behandles og opbevares ligeledes på Google Drive.

    Hvis du har bestilt et fysisk produkt til levering, vil de relevante oplysninger vedrørende din leveringsadresse blive udleveret til tredjepart. Der kan i tilfælde heraf f.eks være tale om et eksternt trykkeri og/eller fragtfirma.

    Nyhedsbreve

    Ved direkte tilmelding til vores nyhedsbreve eller ved indgåelse af et kundeforhold hos Sy’an, giver du automatisk samtykke til at vi må kontakte din virksomhed og den eller de oplyste kontaktpersoner via e-mail med relevante nyheder og tilbud samt produktrelaterede informationer.

    Vi opbevarer i den forbindelse din virksomheds og/eller den eller de oplyste kontaktpersoners navn og e-mail i tredjepartssystemet MailChimp, som vi benytter til at afsende vores nyhedsbreve.

    Ønsker du ikke at modtage vores nyhedsbreve, kan du til en hver tid trække dit samtykke tilbage. Dette kan du enten gøre ved at benytte linket i bunden af vores nyhedsbreve eller ved at kontakte os på [email protected] og oplyse, at du ikke længere ønsker at modtage vores nyhedsbreve.

    Formularer

    I forbindelse med øvrige henvendelser via formularer på Sy’ans website opbevares og behandles de indsendte data udelukkende i vores CMS, tilhørende database samt i vores mail-arkiv.

    Dataene benyttes ej til markedsføringsmæssige formål med mindre andet er oplyst og videregives ikke til tredjepart.

    Webhotel & Kundedata

    I tilfælde af indgåelse af aftale om adgang til webhotel hos Sy’an gælder følgende forhold:

    Du er som kunde selv dataansvarlig og dermed juridisk ansvarlig for al kundedata  der behandles og opbevares på webhotellet.

    Med kundedata menes enhver information, der er placeret på webhotellet herunder websites, billeder, video, øvrigt databaseindhold, e-mails og evt. persondata.

    Sy’an databehandler på opfordring disse kundedata, men tager ikke stilling til dataene og foretager ej heller nogen juridsk evaluering heraf.
    Støder Sy’an på åbenlyst ulovligt indhold – f.eks. børneporno, forsøg på phishing e.l. vil vi dog handle som et ansvarligt firma ved at informere de relevante myndigheder.
    I andre tilfælde vil Sy’an udelukkende handle, såfremt vi af kunden er blevet bedt derom eller, hvis det bliver os pålagt af en domstol eller anden relevant myndighed.

    Adgangskoder

    Alle adgangskoder der opbevares på Sy’ans servere er krypterede.

    Sy’an opbevarer af sikkerhedsmæssige årsager ikke kunders adgangskoder andre steder. Dette hverken til webhotel, CMS, e-mail adresser m.v.

    I tilfælde af, at du som kunde har glemt en adgangskode, vil den pågældende adgangskode blive nulstillet, og du vil få udleveret en ny adgangskode.

    Datasikkerhed

    Uanset om vi behandler dine virksomhedsoplysninger med henblik på gennemførelsen af en enkeltstående ordre eller opfyldelsen af en service-aftale, vil vi altid behandle dine oplysninger sikkert og fortroligt i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder persondataforordningen og databeskyttelsesloven.

    Dine oplysninger vil alene blive anvendt til det formål, de er indsamlet til, og vil blive slettet, når dette formål er opfyldt eller ikke længere relevant.

    Vi anvender som oplyst ovenfor tredjeparter ifm. håndtering af dine køb, varetagelse af dit kundeforhold hos Sy’an samt afsendelse af nyhedsbreve.
    Vi har i de tilfælde, hvor det er relevant indgået databehandleraftaler med disse databehandlere, hvilket er vores garanti for, at de overholder gældende regler om beskyttelse af dine virksomhedsdata.

    Oplysning, indsigelse, ændring, dataportabilitet og sletning

    Du kan altid kontakte os for at få oplyst, hvilke af dine virksomhedsoplysninger vi ligger inde med. Dette kan ske ved henvendelse til:

    Sy’an
    CVR-nr.: 27394302
    Kongensgade 31 B, 1.
    5000 Odense C
    Tlf.: 66 12 20 60
    E-mail: [email protected]

    Hvis der er fejl i vores oplysninger, kan du altid bede om at få dem rettet, så vi har de rigtige, lige som du har ret til at få udleveret oplysningerne i et almindeligt format (dataportabilitet). Har du ønsker om ændring eller dataportabilitet, er du også meget velkommen til at skrive til os på ovennævnte e-mailadresse.

    Ønsker du ikke længere, at vi skal behandle dine data, eller at vi skal begrænse behandlingen af dine data, kan du også sende os en anmodning herom til ovennævnte e-mailadresse.

    Hvis du ønsker at klage over Sy’ans behandling af dine data, kan dette ske til Datatilsynet, på adressen Borgergade 28,5., 1300 København, telefon 33 19 32 00 e-mail: [email protected].

    Privatpersoner

    Behandling af persondata ved job- og praktikansøgninger

    Ved job- og praktikansøgninger af digital karakter gemmes ansøgninger med tilhørende persondata udelukkende i vores mail-arkiv.

    Dataene oprettes og behandles ikke andre steder og overdrages på intet tidspunkt til tredjepart.

    Vores mail-arkiv tømmes med løbende mellemrum, hvormed alle data slettes.

    Formularer

    I forbindelse med øvrige henvendelser via formularer på Sy’ans website opbevares og behandles de indsendte data udelukkende i vores CMS, tilhørende database samt i vores mail-arkiv.

    Dataene benyttes ej til markedsføringsmæssige formål med mindre andet er oplyst og videregives ikke til tredjepart.

    Oplysning, indsigelse, ændring, dataportabilitet og sletning

    Du kan altid kontakte os for at få oplyst, hvilke af dine personoplysninger vi ligger inde med. Dette kan ske ved henvendelse til:

    Sy’an
    CVR-nr.: 27394302
    Kongensgade 31 B, 1.
    5000 Odense C
    Tlf.: 66 12 20 60
    E-mail: [email protected]

    Hvis der er fejl i vores oplysninger, kan du altid bede om at få dem rettet, så vi har de rigtige, lige som du har ret til at få udleveret oplysningerne i et almindeligt format (dataportabilitet). Har du ønsker om ændring eller dataportabilitet, er du også meget velkommen til at skrive til os på ovennævnte e-mailadresse.

    Ønsker du ikke længere, at vi skal behandle dine data, eller at vi skal begrænse behandlingen af dine data, kan du også sende os en anmodning herom til ovennævnte e-mailadresse.

    Hvis du ønsker at klage over Sy’ans behandling af dine data, kan dette ske til Datatilsynet, på adressen Borgergade 28,5., 1300 København, telefon 33 19 32 00 e-mail: [email protected].

    Senest opdateret: 16-05-2018
    Forrige opdatering:


    Reklame

    Kreative Idéer Og Solide Koncepter

    Vi er et mindre reklamebureau i Odense på Fyn. Idé- & Konceptudvikling er en del af vores DNA.

    Fra den spirende tanke til det færdige produkt er vi på samme tid din legekammerat og professionelle samarbejdspartner.

    Den korrekte formidling af dine reklamebudskaber er afgørende for din succes. Ram din målgruppe ved brug af effektiv kommunikation.
    Mål effekten af dine kampagner og brug den værdifulde data til at kommunikere endnu mere præcist.

    Idé, Koncept & Tekst


    Idé- & konceptudvikling er en af de primære årsager til vores eksistens.
    Vi elsker ganske enkelt processen fra den spirende tanke til det færdige produkt.

    Tekstforfatning er ofte en væsentligt del af denne proces.
    Både når idéer skal præciseres, når der skal skrives manuskripter og helt konkret når dit reklamebudskab skal formidles på skrift.

    Video & Animation


    Præsenter din virksomhed med en profil-video, eller få dit produkt/koncept forklaret med en explainer-video. Ved brug af speak kan video indeholde meget (og kompleks) information på kort tid.

    Video når ud til et stort publikum – især blandt den yngre målgruppe.
    Levende billeder og animation skaber blikfang på de sociale medier og deles langt oftere end rene tekstopdateringer.

    Udvalgte Cases og Kunder


    Kontakt Os

    Giv os et kald eller send os en e-mail!


    GIV OS ET KALD

    Har du lyst til at snakke?
    Ring til os på: 66 12 20 60

    Giv os et kald

    SEND OS EN MAIL

    Tag endelig kontakt, hvis du ønsker at indlede et samarbejde.

    Send e-mail

    SUPPORT

    Har du en service-aftale hos os?
    Så sidder vi klar til at hjælpe dig!

    Opret en sag


    Digitalt

    Hjemmeside- & Webudvikling

    Vi designer og udvikler hjemmesider samt skræddersyede web-løsninger til et hvert formål.

    Med respekt for de gældende konventioner, kæler vi for detaljerne i designet.
    Vores kodeegenskaber samt vores strategiske og grundige tilgang sikrer, at din hjemmeside tiltrækker trafik og konverterer optimalt.

    Vores high-performance webservere og konstante overvågning af dit CMS
    får din hjemmeside til at præstere på topplan og sikrer dig imod hackere.

    Hvad enten du skal bruge et præsentations-website, et kampagne-site eller en skræddersyet web-løsning, kan du trygt overlade opgaven til os!

    Webdesign


    Din hjemmeside er dit digitale domicil og kontor. Det er derfor vigtigt at dit webdesign efterlader et godt visuelt førstehåndsindtryk.
    Hvad der er lige så vigtigt er, at webdesignet opbygges så det er brugervenligt og overskueligt.

    Det gode webdesign tager udgangspunkt i brugerens adfærd, hvorfor informationsarkitekturen skal tage højde herfor.

    Webudvikling


    Skræddersyede web-løsninger er også på vores repetoire.
    Dette hvad enten der er tale om specialudviklede WordPress temaer og plugins eller om løsninger kodet op fra bunden.

    Vi mestrer PHP, Java Script, jQuery, HTML og CSS til perfektion.
    Vi er dermed i stand til at hjælpe dig med komplekse og skalérbare web-løsninger til et hvert formål.

    WordPress CMS


    Vi bruger WordPress som den primære CMS-platform, når vi designer og udvikler websites.

    Du skal vælge WordPress som CMS, fordi det er brugervenligt og nemt at administrere. Platformen er samtidig skalérbar og giver uanede muligheder. Det gør det muligt for os at kombinere komplekse funktioner og brugervenlighed i en og samme løsning.

    Læs mere om WordPress CMS

    Hosting, Vedligeholdelse & Support


    Hastighed og sikkerhed er nøgleord, hvis din hjemmeside skal præstere og konvertere optimalt. Vi tager derfor driften af din hjemmeside meget alvorligt og servicerer den som var den vores egen!

    Vi tilbyder hosting og drift på high-performance webservere, og vedligeholder din hjemmeside, så den er sikret mod hackere.
    Hurtig og kompetent support ydes alle hverdage fra 09-15.

    Se vores service-aftaler

    Udvalgte Cases og Kundereferencer    Grafisk

    Farverige og Funktionelle Designs

    Design er vores hjertebarn og er omdrejningspunktet i alt hvad vi foretager os.

    Det gode design er ikke blot lækkert at se på, men er appellerende og tillidsskabende.
    Det taler til vores følelser frem for vores fornuft. Det er intelligent og skaber lyst til handling.

    Hvad enten der er tale om grafisk design til tryksager eller om digitalt design, går vi strategisk og grundigt til værks.
    Vi tager udgangspunkt i din virksomhed og dine kunder og leverer farverige og funktionelle designs til et hvert behov.

    Logodesign


    Dit logo er kernen af din virksomheds identitet. Det er ofte det første visuelle indtryk dine kunder møder, og er det designelement, der går igen på tværs af alle kontaktflader.

    Et godt logo afspejler ånden i din virksomhed og skaber anerkendelse, tillid og loyalitet hos dine kunder, samarbejdspartnere og medarbejdere.

    Logodesign

    Visuel Identitet


    Din virksomheds visuelle identitet er den røde tråd, der sørger for et ensartet udtryk i dit design. Uden den kan det være svært at holde styr virksomhedens visuelle kommunikation.

    Med en designmanual, eller blot nogle få retningslinjer omkring anvendelsen af dine designelementer, sikrer du dig en konsekvens i brugen af dit logo, bomærke, farver, typografi og billeder i dit design.

    Tryksager


    Trods digitaliseringen lever tryksagen stadig i bedste velgående!
    En tryksag kan bruges som et supplement til din virksomheds digitale kommunikation. Tryksagen kan også bruges som en eksklusiv stand alone, når du virkelig ønsker at brænde igennem med dit budskab.

    Vi designer og producerer alle typer af tryksager – herunder visitkort, brevpapir, kuverter, flyers, plakater, brochurer og kataloger.

    Webdesign


    Din hjemmeside er dit digitale domicil og kontor. Det er derfor vigtigt at dit webdesign efterlader et godt visuelt førstehåndsindtryk.
    Hvad der er lige så vigtigt er, at webdesignet opbygges så det er brugervenligt og overskueligt.

    Det gode webdesign tager udgangspunkt i brugerens adfærd, hvorfor informationsarkitekturen skal tage højde herfor.

    Udvalgte Cases og Kundereferencer    Bestil SSL-certifikat

    Bestil gratis SSL-certifikat (for eksisterende kunder)


    Udfyld venligst felterne herunder for at bestille dit gratis SSL-certifikat.

    Alle henvendelser behandles hurtigst muligt, og dit SSL-certifikat vil, hvis alt er udfyldt korrekt, typisk være installeret i løbet af få timer!

     Stamdata:

      

     Domæne:

      

     Jeg accepterer betingelserne ved bestilling af SSL-certifikatet.

     Kontakt Os

     Giv os et kald eller send os en e-mail!


     GIV OS ET KALD

     Har du lyst til at snakke?
     Ring til os på: 66 12 20 60

     Giv os et kald

     SEND OS EN MAIL

     Tag endelig kontakt, hvis du ønsker at indlede et samarbejde.

     Send e-mail

     SUPPORT

     Har du en service-aftale hos os?
     Så sidder vi klar til at hjælpe dig!

     Opret en sag


     Opret demo

     Opret demo (for eksisterende kunder)


     Udfyld venligst felterne herunder og få adgang til din helt egen demo med mulighed for afsendelse af op til 50 SMS-beskeder afhængig af landekode.

     Alle henvendelser besvares hurtigst muligt, og du vil, hvis alt er udfyldt korrekt, typisk have adgang til din demo i løbet af få timer!

      Stamdata:

       

      Tekniske data:

      .s-way.dk

       

      Jeg accepterer betingelserne for brugen af demoen.

      Kontakt Os

      Giv os et kald eller send os en e-mail!


      GIV OS ET KALD

      Har du lyst til at snakke?
      Ring til os på: 66 12 20 60

      Giv os et kald

      SEND OS EN MAIL

      Tag endelig kontakt, hvis du ønsker at indlede et samarbejde.

      Send e-mail

      SUPPORT

      Har du en service-aftale hos os?
      Så sidder vi klar til at hjælpe dig!

      Opret en sag


      Opret service-aftale årlig

      Opret Service-Aftale


      Udfyld venligst felterne herunder for at oprette service-aftalen ‘S-way, Årlig‘ til DKK 1.950,- / 39 øre pr. SMS ekskl. moms.

      Bemærk at aftalen er en løbende abonnementsaftale, der automatisk forlænges, såfremt den ikke opsiges jvf. vores handelsbetingelser.

      Alle henvendelser besvares hurtigst muligt, og du vil, hvis alt er udfyldt korrekt, typisk have adgang til dit SMS-system i løbet af få timer!

       Stamdata:

       Tekniske data:

       .s-way.dk

       Økonomi:

       Jeg accepterer handelsbetingelserne forbundet med indgåelsen af service-aftalen.

       Kontakt Os

       Giv os et kald eller send os en e-mail!


       GIV OS ET KALD

       Har du lyst til at snakke?
       Ring til os på: 66 12 20 60

       Giv os et kald

       SEND OS EN MAIL

       Tag endelig kontakt, hvis du ønsker at indlede et samarbejde.

       Send e-mail

       SUPPORT

       Har du en service-aftale hos os?
       Så sidder vi klar til at hjælpe dig!

       Opret en sag